S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

AutoCom s.r.o.
Kliňanská cesta 976
029 01 Námestovo
tel: +421 918 356 739
fax: +421 43 5524845
shop@autocom-no.sk
IČO 00615196
IČ DPH SK2020426485

TOVAR V AKCII

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 525,00 EurOchrana osobných údajov

Úvod Vážení zákazníci, veľmi si vážime Vašu dôveru a chceme Vás ubezpečiť, že ochrane Vašich osobných údajov pred neoprávneným nakladaním venujeme maximálnu pozornosť a využívame na to najvyššie bezpečnostné štandardy. Vaše objednávky, osobné údaje a dáta, ktoré zadávate pre uskutočnenie platby, sú chránené technickými bezpečnostnými systémami a ďalšími postupmi preverujúcimi príslušné oprávnenia, a to tak pri prenose údajov, ako aj pri ich ukladaní na naše servery. Naše ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov sú v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a so zákonom 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Na našich stránkach sú osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo) zisťované a spracovávané v zákonnom rozsahu. Teraz sa Vám pokúsime poskytnúť čo možno najpodrobnejší prehľad o tom, čo sa u nás s Vašimi údajmi deje.

 

1. Zisťovanie údajov

Osobné údaje sú na našich webových stránkach vyžadované iba v technicky nutnom rozsahu. Zistené údaje nie sú v žiadnom prípade predávané ani nie sú využívané iným komerčným spôsobom. Osobné údaje sa vyžadujú v rámci procesu vytvárania objednávky a  pri registrácii a pri zasielaní otázok alebo požiadaviek prostredníctvom kontaktného formulára. Okrem toho ukladáme ďalšie, neosobné údaje s cieľom priebežného zlepšovania našej ponuky.

 

2. Využitie Vašich údajov

Pri spracovaní Vašich údajov máme vždy na zreteli nutnosť zaistiť ich ochranu v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami.

Vždy, keď máte pri návšteve našich webových stránok možnosť zadať osobné údaje, prosíme Vás, aby ste si sami pre seba stanovili, ktoré údaje nám chcete poskytnúť. Políčka, ktoré sú označené ako povinné, je potrebné vyplniť, aby mohla byť Vaša otázka, požiadavka alebo Vaša objednávka spracovaná. Ďalšie nepovinné údaje, ktoré uvediete sú využívané pri optimalizácii našej on-line ponuky, príp. na štatistické účely.

 

3. Využitie Vašich údajov na marketingové účely

Vaše údaje ďalej v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov využívame aj na naše vlastné marketingové účely. Usilujeme sa predovšetkým o to, aby naša ponuka čo najviac zodpovedala Vašim potrebám. S využitím štatistickej pravdepodobnosti sa Vám snažíme prezentovať iba také reklamné obsahy, ktoré sú pre Vás zaujímavé. V tejto súvislosti by sme Vás radi informovali, že medzi našimi registrovanými zákazníkmi robíme prieskumy, pretože Váš názor o našej ponuke výrobkov a služieb nás neustále zaujíma. S takýmto využitím Vašich údajov môžete kedykoľvek vyjadriť nesúhlas prostredníctvom krátkeho písomného oznámenia, ktoré zašlete na nižšie uvedené adresy.

Svoj vyššie uvedený súhlas s uložením Vašej adresy alebo e-mailovej adresy a s využívaním týchto adries na zasielanie elektronických informácii týkajúcich sa ponuky v eshope môžete, samozrejme, kedykoľvek odvolať bez toho, aby Vám tým vznikli iné náklady než náklady spojené s odovzdaním (zaslaním) tejto informácie podľa základných taríf. S týmto cieľom sa môžete obrátiť na nižšie uvedené adresy.

 

4. Poskytovanie údajov

Vaše osobné údaje na základe nášho písomného poverenia spracováva spoločnosť AUTOCOM s.r.o., Kliňanská cesta 976, 029 01  Námestovo. Údaje ďalej nesposkytujeme žiadnym partnerským spoločnostiam ani tretím osobám.

 

5. Naše technické štandardy

Pri prenose dát Vám ponúkame využitie bezpečnostného protokolu SSL (Secure Socket Layer) v spojení s 256-bitovým šifrovaním.

 

AUTOCOM s.r.o. umožňuje platbu na dobierku alebo platobu na faktúru/predfaktúru. Oba spôsoby platby sú komplexne chránené vyššie opísanými bezpečnostnými štandardmi.

 

7. Právo na informácie a na vyslovenie nesúhlasu

Prevádzkovateľom a spracovávateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť AUTOCOM s.r.o., Kliňanská cesta 976, 029 01  Námestovo, IČO 00615196, ktorej udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov. Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Sme preto pripravení Vám kedykoľvek zodpovedať Vaše otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov. Máte právo sa vždy informovať o údajoch, ktoré sú u nás uložené o Vašej osobe, o ich pôvode a príjemcoch i o účele ich uloženia. Pokiaľ o tieto informácie o vašich údajoch, ktoré sú u nás uložené, máte záujem, obráťte sa, prosím, písomne na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese autocom@autocom-no,sk. Je tiež našou povinnosťou dáta, ktoré sú u nás o Vašej osobe uložené, na Vašu žiadosť opraviť, zablokovať alebo vymazať, prípadne uvedený súhlas s podmienkami spracovania osobných údajov na dobu neurčitú(do odvolania) je možné kedykoľvek písomne odvolať na nižšie uvedených adresách. Spracovanie Vašich osobných údajov podlieha dozoru Úradu na ochranu osobných údajov, kde sa máte právo v prípade pochybností priamo obrátiť s podnetom.

Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete v súvislosti s niektorými z vyššie uvedených postupov uplatniť svoje právo na vyjadrenie nesúhlasu, využite, prosím, nižšie uvedený kontakt.

AUTOCOM s.r.o,

Kliňanská cesta 976

029 01  Námestovo

  E-mail: autocom@autocom-no.sk Tel.: 043 5524845 (miestna tarifa)

Dostupnosť v dňoch pondelok – piatok 8:00 – 15:00

 

8. Udelenie súhlasu

Podmienky spracovania osobných údajov spoločnosti AUTOCOM s. r.o.

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo ako aj so spracovaním údajov o nákupoch tovaru a služieb spoločnosti AUTOCOM s.r.o., Kliňanská cesta 976, 029 01  Námestovo IČO 00615196, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 116/L, ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to na dobu neurčitú (t. j. do odvolania) poskytnutých na účely registrácie na webovú stránku www.ahydraulika.sk. Účelom spracovania osobných údajov je súčasne ponuka výrobkov a služieb, marketingové služby, prieskum trhu a spokojnosti zákazníkov, spotrebiteľské súťaže ako aj zaradenie osobných údajov do všetkých informačných systémov spoločnosti AUTOCOM s.r.o. Súčasne udeľujem súhlas so zasielaním obchodných ponúk prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to formou e-mailu, SMS, telefónom alebo faxom v súlade so zákonom 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Uvedený súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese AUTOCOM s.r.o., Kliňanská cesta 976, 02901  Námestovo alebo e-mailom na adrese autocom@autocom-no.sk.

   Súhlas udeľujem dobrovoľne a potvrdzujem, že mnou uvedené údaje sú správne a pravdivé. Prehlasujem, že som bol/a informovaný/á o práve k prístupu k osobným údajom a o práve na vysvetlenie ich spracovania. V prípade pochybností o dodržiavaní práv prevádzkovateľom sa môžem s podnetom obrátiť aj priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

MzEyYTA